Housekeeping Cleaning

HOUSEKEEPING/ CLEANING Job in UAE-20 Nos

HOUSEKEEPING/ CLEANING job 𝗳𝗼𝗿 UAE– 20Nos

UAEको बहु-प्रतिस्ठित A.G Facilities Management कम्पनीको लागी केटा लाई रोजगारको सुबर्ण अबसरफाईल रेडी भएकोले चाडो काम हुने छ

Position : HOUSEKEEPING/ CLEANING (TEAM LEADER,SUPERVISOR)

TEAM LEADER: – 10 Nos, Salary: – 1300 AED
SUPERVISOR: – 10 Nos, Salary: – 3000-3500 AED

Age – 23-42
Duty:-12 HOURS, 26 Days

Final Interview
PRE INTERVIEW IS GOING ON

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁
Sinamangal, Kathmandu
01-4598162/01-4593878
For WhatsApp & immediate inquiry contact at: +977-9802355397/
+977-9802355396/ +977-9802355395
www.alzarafanepal.com
Google Map :: https://maps.app.goo.gl/tUKW241tBHS5g3fv7

Comments are closed.