VERY URGENT DEMAND!!! - CLEANER Job in Dubai -200 Nos

VERY URGENT DEMAND!!! – CLEANER Job in Dubai -200 Nos

VERY URGENT DEMAND!!! :- CLEANER job 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝘂𝗯𝗮𝗶 𝗨𝗔𝗘 – 200 Nos

दुवईको बहु-प्रतिस्ठित (IMDAAD L.L.C.) कम्पनीको लागी केटा केटी लाई रोजगारको सुबर्ण अबसर फाईल रेडी भएको ले चाडो काम हुने छ

Position : CLEANER
Male: – 200 nos
Salary: – 800 AED+ OT
Duty:- 9 HOURS, 26 Days + ओभरटाइम
Age:- 20 to 37

Final Interview
6th May, 2024 (Monday) Kathmandu head office मा हुदैछ

Candidates with TATTOOS are NOT encouraged to apply.

30 दिन भित्र UAE पुग्न सक्नेले मात्र आबेदन दिनु होला ।

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁
Sinamangal, Kathmandu
01-4598162/01-4593878
For WhatsApp & immediate inquiry contact at: +977-9802355397/
+977-9802355396/ +977-9802355395
www.alzarafanepal.com
Google Map :: https://maps.app.goo.gl/tUKW241tBHS5g3fv7

Comments are closed.