URGENT DEMAND!!! - SECURITY GUARD Job in Dubai -250 Nos

URGENT DEMAND!!! – SECURITY GUARD Job in Dubai -250 Nos

VERY URGENT DEMAND!!! :- SECURITY GUARD job 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝘂𝗯𝗮𝗶 𝗨𝗔𝗘 – 250 Nos

दुवईको बहु-प्रतिस्ठित (AL NAJMA AL FAREEDA) कम्पनीको लागी केटा केटी लाई रोजगारको सुबर्ण अबसर फाईल रेडी भएको ले चाडो काम हुने छ – LOT NO:-279494

Position : Security Guard
Male: – 200 nos
Female: – 50 nos
Salary: – 1920 AED
Duty:-11Hours 26 days+ ओभरटाइम
Age:- 21 to 40

Final Interview
4TH MAY 2024 (Saturday) Kathmandu head office मा हुदैछ

१५ दिन भित्र UAE पुग्न सक्नेले मात्र आबेदन दिनु होला ।

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁
Sinamangal, Kathmandu
01-4598162/01-4593878
For WhatsApp & immediate inquiry contact at: +977-9802355399/
+977-9802355396/ +977-9802355395
www.alzarafanepal.com
Google Map :: https://maps.app.goo.gl/tUKW241tBHS5g3fv7

Comments are closed.