VERY URGENT DEMAND!!! - CLEANER Job in Dubai -250 Nos

VERY URGENT DEMAND!!! – CLEANER Job in Dubai -250 Nos

VERY URGENT DEMAND!!! :- CLEANER job 𝗳𝗼𝗿 𝗗𝘂𝗯𝗮𝗶 𝗨𝗔𝗘 – 250 Nos

दुवईको बहु-प्रतिस्ठित (AL NAJMA AL FAREEDA) कम्पनीको लागी केटा केटी लाई रोजगारको सुबर्ण अबसर फाईल रेडी भएको ले चाडो काम हुने छ – LOT NO:-286225

Position : Cleaner
Male – 200 nos
Female – 50 nos

Male:- 200 Nos, Salary: – 900 AED
Female:- 50 Nos, Salary: – 1007 AED
Duty:- 11 Hours 26 days
Age:- 19 to 37

Final Interview
4TH MAY 2024, (Saturday) Kathmandu head office

धेरै urgent भएकोले 20 days ma UAE पुग्नु पर्छ

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁
Sinamangal, Kathmandu
01-4598162/01-4593878
For WhatsApp & immediate inquiry contact at: +977-9802355399/
+977-9802355396/ +977-9802355395
Google Map :: https://maps.app.goo.gl/tUKW241tBHS5g3fv7

Comments are closed.